Li Style TaiJiQuan is a beautiful and rare TaiJi system. Based off of early Yang TaiJi and is heavily influenced by BaGua, XingYi and LoHan.

Class is:

  • Thursdays 7:30pm - 8:30pm

 

Joey Haber’s Li TaiJiQuan Lineage:

  1. Li Rui Dong

  2. Gao Rui Zhou

  3. Yang Lan

  4. Zhang Xue An

    • teacher of Joey Haber

 
 Kate Haber practicing Li TaiJiQuan 8 months pregnant 10/2018

Kate Haber practicing Li TaiJiQuan 8 months pregnant 10/2018